w-w-w

آخرین اخبار در مورد فرج الله فتح الله پور

مردمی سازی اقتصاد منجر به افزایش بهره وری می شود/ معضل دپوی برنج

ساری - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مردمی سازی اقتصاد را سبب ارتقای بهره وری دانست و گفت: هوشمندنبودن داده ها از چالش ها محسوب می شود.به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله پور ظهر دوشنبه در جلسه حکمرانی مدیریت، بهره وری و اقتصادی با بیان اینکه حکمرانی نظامی از ارزش‌ها، سیاست‌ها و نهادها است افزود: حکمرانی می‌تواند بسیاری از مسائل موجود در سیاست دستگاه‌های اجرایی را تسهیل کند. وی پاسخگویی، شفافیت و ن ...

نیازمند برنامه جامع برای رفع تنش آبی در مازندران هستیم

ساری- رئیس سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به مشکلات موجود در حوزه آب اظهار داشت: رفع تنش آبی نیازمند برنامه ریزی جامع است.به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور صبح پنجشنبه در هماهنگی مقابله با تنش آبی استان با اظهار این کخ مسئله تنش آبی در سال‌های گذشته نیز در استان رخ داده است افزود: ما از ابتدای سال باید برای رفع مسئله تنش آبی برنامه ریزی کنیم. وی با اظهار اینکه ۸۷ ت ...

ضرورت بازنگری در طرح آمایش سرزمینی مازندران

ساری- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران بازنگری طرح آمایش سرزمینی را در استان ضروری دانست و گفت: این سند راهبردی و آینده نگر است.به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور صبح شنبه در شورای برنامه ریزی استان با اظهار این که آمایش سرزمین استان مازندران تهیه شده است، افزود: در استان‌های مختلف بازنگری طرح آمایش سرزمین انجام شد و این طرح باید در مازندران نیز مورد بازنگری قرار گیرد. وی از برپ ...

برنامه عملیاتی رشد اقتصادی ۷.۸ درصدی مازندران ابلاغ شد

ساری- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران از ابلاغ برنامه عملیاتی برای رسیدن به رشد اقتصادی ۷.۸ درصدی در استان خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه بهره وری با اشاره به هدفگذاری ۷.۸ درصدی رشد اقتصادی در استان اظهار داشت: از این میزان سهم بهره وری در این برنامه ۲.۸ درصد است. وریهدفگذاریوریوی با اظهار این که چارچوبی برای تحقق برنامه رشد اقتصادی در ...