w-w-w

آخرین اخبار در مورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران

نیازمند برنامه جامع برای رفع تنش آبی در مازندران هستیم

ساری- رئیس سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به مشکلات موجود در حوزه آب اظهار داشت: رفع تنش آبی نیازمند برنامه ریزی جامع است.به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور صبح پنجشنبه در هماهنگی مقابله با تنش آبی استان با اظهار این کخ مسئله تنش آبی در سال‌های گذشته نیز در استان رخ داده است افزود: ما از ابتدای سال باید برای رفع مسئله تنش آبی برنامه ریزی کنیم. وی با اظهار اینکه ۸۷ ت ...

ضرورت بازنگری در طرح آمایش سرزمینی مازندران

ساری- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران بازنگری طرح آمایش سرزمینی را در استان ضروری دانست و گفت: این سند راهبردی و آینده نگر است.به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور صبح شنبه در شورای برنامه ریزی استان با اظهار این که آمایش سرزمین استان مازندران تهیه شده است، افزود: در استان‌های مختلف بازنگری طرح آمایش سرزمین انجام شد و این طرح باید در مازندران نیز مورد بازنگری قرار گیرد. وی از برپ ...